Śluza powietrzna typu odporne na temperatury zewnętrznej

Temperatury materiałów i temperatura wzrasta podczas przenoszenia można uczynić ciało śluzę, rozwiń i to jest szkodliwe dla łożyska i simering systemu. W ten sposób rozwijamy śluzę typu odporne na temperatury zewnętrznej. Jest on powszechnie stosowany do przenoszenia materiałów pod wpływem temperatury poniżej 300 ℃...

Szczegóły produktu

Temperatury materiałów i temperatura wzrasta podczas przenoszenia można uczynić ciało śluzę, rozwiń i to jest szkodliwe dla łożyska i simering systemu. W ten sposób rozwijamy śluzę typu odporne na temperatury zewnętrznej. Jest on powszechnie stosowany do przenoszenia materiałów pod wpływem temperatury poniżej 300 ℃.


Uruchomionej części i ciała śluzę, która kontakt materiały są oddzielone na ochronę łożyska i uszczelnienia olejowego z wysokiej temperatury.


Bo separacji, śluzę tego typu można nie tylko ponosi wysokie temperatury, ale również można skutecznie zapobiec drobny proszek, uzyskanie przez uszczelnienia olejowego i wprowadzając łożyska. Można uniknąć uszkodzenia maszyny.


Zapytanie